Privacybeleid

Privacybeleid Barbele

Barbele is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar diensten. Ze ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen. Hier vindt u informatie welke gegevens ze van u gebruikt en waarom.

Persoonsgegevens die Barbele verzamelt van zijn klanten:

Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geslacht en overige gegevens die u aan haar verstrekt over het soort gelegenheid zoals datum, tijd, locatie begin- en eindtijd. Deze gegevens worden tot 8 jaar bewaard.

Toestemming:

Barbele.nl ontvangt (persoons)gegevens hetzij direct van de klant zelf of van een derde partij die de partij de arm heeft genomen. De klant heeft toestemming gegeven dat barbele.nl persoonsgegevens van de klant ontvangt voor haar dienstverlening.

Portret:

Wanneer ze een optreden verzorgt kunnen daarna foto’s of video’s worden ontvangen waarop u herkenbaar in beeld bent. Barbele maakt een afweging tussen uw privacybelang en haar belang.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u een verwijderingsverzoek indienen via info@barbele.nl. Naar aanleiding hiervan zal ze ofwel het beeld verwijderen of u onherkenbaar in beeld brengen.

Gebruik van persoonsgegevens:

Deze worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, zoals het maken van een afspraak met de klant of om bijvoorbeeld te communiceren en te factureren.

Persoonsgegevens van de klant en derden:

Barbele verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder hiervoor vooraf toestemming te hebben verkregen van de klant.

Beveiligde persoonsgegevens:

Deze worden beveiligd opgeslagen op mijn servers.

Website:

Barbele.nl maakt gebruik van Cookies. Om te weten hoe haar bezoekers de website gebruiken en om haar website te optimaliseren maakt ze gebruik van Google Analytics. Meer informatie over cookies van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl .

Links:

Door op een link op de website te klikken van barbele.nl kunt u naar een website buiten deze website terecht komen. Barbele neemt hier geen verantwoordelijkheid voor en ze verwijst u hiervoor naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Uw rechten:

Personen van wie barbele.nl gegevens verzamelt hebben het recht om in te zien welke persoonsgegevens dit zijn en te corrigeren. Heeft u klachten over hoe ze met uw gegevens omgaat dan kunt u deze indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze laten weten via info@barbele.nl

Opgesteld mei 2018